درباره ما

گروه سرمایه گذاری و ساختمانی (شرکت آنامیس سازان جرون)

این گروه پس از سال های متمادی فعالیت در کشور همیشه بهار ایران، امروز پس از صعود پله های ترقی، مشغول سرمایه گذاری و اجرای پروژه‌های بزرگ و همچنین ارایه خدمات فنی- مهندسی با استانداردهای جهانی می‌باشد. این شرکت در طول سالهای حیات خود همواره ساخته، خود ساخته شده و سازندگی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. ما معتقدیم در دنیای فرا صنعتی امروز سازمانهایی در عرصه رقابت موفق‌اند که خلاقیت و نوآوری را شعار خود بدانند و انعطاف در مقابل تغییرات محیطی، سلایق و تکنولوژی را بعنوان بخشی از کسب وکار خویش قلمداد کنند. امروزه با توجه به شرایط جدید زندگی و تغییرات سریع فناوری و نیازهای متنوع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، نیاز انسان‌ها باید متناسب با آداب سنتی و اقلیمی، به سمت الگوها و نیازهای جدید و مدرن تغییر کند و اگر امروز از نام آنامیس سازان جرون بعنوان نمادی از غرور حرفه‌ای، مهندسی ملی، اعتماد و استحکام خود یاد می‌کنیم و خلاقیت در ساخت را، مزیت کلیدی خود می‌دانیم، به پشتوانه تجربه اجرای پروژه‌های بزرگ در جای جای ایران عزیز و عرصه بین المللی و همچنین یاری یکتای یگانه و تلاش جمعی مدیران و کارکنان و همکاران خانواده بزرگ آنامیس سازان جرون است.

Untitled-1 pelaj-personal kish-personal