فروش

 سازمان فروش این شرکت بر اساس استراتژی مدیریت این مجموعه، و با تکیه بر تجربیات و قابلیتهای نیروهای خود جهت فروش پروژه های ساخته شده در خدمت مراجعین محترم می باشد.

 این سازمان، هم اکنون گروهی را جهت تبلیغات و همچنین فروش واحدهای تجاری پروژه بندرعباس مال در این شهر مستقر نموده است.

تلفن های تماس:

بندرعباس                                                  ۳۳۶۱۷۷۷۱ – ۰۷۶

کیش                                                         ۴۴۴۰۱۰۱ - ۰۷۶۴

قشم                                                          ۵۲۴۸۸۸۰ - ۰۷۶۳

دفتر مرکزی تهران                                         ۲۱۶۳۰ – ۰۲۱