پخش فیلم پلاژ بانوان از شبکه شما،برنامه وطنم ایران مورخ ٩ و ١٠ اسفند ١٣٩۵