قدردانی ازکارگران زحمت کش پروژه بندرعباس مال

روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال ۹۴ جناب آقای تدین – مدیر منطقه جنوب کشور شرکت آنامیس سازان جرون – با اهدای هدایایی بمناسبت روز جهانی کار و کارگر از کارگران زحمت کش و فعال پروژه بندرعباس مال تجلیل نمود.