جابجایی سازمان فروش بندر عباس مال

سازمان فروش بندرعباس که در ساختمانی واقع در محل پروژه مستقر بود، با پیشرفت پروژه  به محل جدیدی در نزدیکی پروژه انتقال یافت.

آدرس جدید سازمان فروش بندرعباس مال: بندرعباس، خیابان ایثار(اتوبوسرانی سابق)، کوچه ایثار ۱، ساختمان سانی، طبقه اول، واحد ۱