تشکر شهردار محترم شهر بندرعباس از سرمایه گذار پروژه بندرعباس مال

شهردار محترم شهر بندرعباس جناب آقای عباس امینی زاده در برنامه تلویزیونی که از شبکه۱ سراسری پخش شد اذعان داشتند که سرمایه گذاریهای خوبی در بندرعباس انجام شده ، از مهمترین سرمایه گذاریها ، پلاژ بانوان و در کنارش بندرعباس مال است که حقیقتاً یک حرکت خوبی در جهت خدمات به مردم است و من از همه این سرمایه گذاران تشکر می نمایم.