بندر عباس مال و جشنواره بین المللی تئاتر فجر

بندرعباس مال، بعنوان یکی از حامیان برگزارکننده در سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شهر بندرعباس بود.

زمان ۹ و ۱۰ دی ماه سال ۱۳۹۴

untitled