اجرای برنامه موسیقی زنده شهر بندرعباس

روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال ۹۴ جناب آقای تدین – مدیر منطقه جنوب کشور شرکت آنامیس سازان جرون – هدایایی بمناسبت روز پدر و روز مرد به اعضاء گروه موسیقی زنده که در برنامه یک روز خوب از شبکه ۱ سراسری صدا و سیما پخش شد، اهدا نمود.

6